การพัฒนาอิฐด้วยวัสดุท้องถิ่น โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์Cr.Eindhoven Ellie Birkhead

สถาบันด้านการออกแบบ Eindhoven Ellie Birkhead london ได้คิดค้นและพัฒนากระบวนการผลิตอิฐซึ่งรวมเอาของเสียจากท้องถิ่น Chiltern Hills ซึ่งเป็นเมืองที่ไกลจากตัวเมืองหลวงอังกฤษ เพียงแค่ 60-70 กม. ด้วยความพยายามที่จะ "เปลี่ยนอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิตอิฐในท้องถิ่น"

Birkhead ออกแบบอิฐมอญที่รวมกับวัสดุในท้องถิ่นได้ 6 แบบ ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่นซึ่งเรียกว่า Building The Local อิฐทำด้วยดินเหนียวผสมกับเส้นผม จากช่างทำผม มูลม้าจากฟาร์ม แก้วจากร้านเครื่องดื่ม ขนสัตว์และขี้เถ้าฟางจากฟาร์มและใช้เปลือกข้าวจากโรงหมักเบียร์โดยวัสดุที่ทำจาก เศษแก้ว เส้นผม

นำเศษเส้นผมที่ไม่ใช้ มาเป็นวัสดุผสมกับดินเหนียวเพื่อทำให้เป็นเกิดเส้นใยที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งเรียกว่าสต็อก เช่นเดียวกับวัสดุที่ใช้ฟาง เปลือกข้าว อิฐขนสัตว์และขนม้า

cr.dezeen,elliebirkhead

เมื่อนำอิฐที่มีวัสดุ ฟางข้าว เปลือกข้าว เศษแก้ว เส้นผม ขนสัตว์ มูลม้า มาผสมกับดินเหนียวนำมาอัดเข้าพิมพ์ ส่งเข้าเตาเผา เมื่ออิฐถูกเผาวัสดุที่ผสมอยู่ก็ถูกเผา ทำให้ สีที่เกิดขึ้นจึงมีความแตกต่างๆ โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

cr.dezeen,elliebirkhead

พื้นผิวอิฐที่หลังจากการถูกเผาไหม้ มีลักษณะเป็นรูพรุน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้วัสดุนั้นๆ

cr.dezeen,elliebirkhead

Chiltern Hills - เป็นศูนย์กลางหลักในการผลิตอิฐในอังกฤษ ในอดีตเกือบทั้งหมด อาคารส่วนมากในท้องถิ่นถูกสร้างขึ้นโดยใช้อิฐจากที่นี้ ทางผู้จัดทำการวิจัยและโครงการพัฒนาวัสดุท้องถิ่น Birkhead กล่าวว่า "เราจะเอาชนะกองกำลังของโลกาภิวัฒน์และสร้างอนาคตให้กับอุตสาหกรรมในท้องถิ่นได้หรือไม่"

cr.dezeen,elliebirkhead

Birkhead อยากเป็นส่วนหนึ่ง ในแนวคิดการผลิตอิฐในท้องถิ่นให้เข้ากับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม Birkhead กล่าวว่า "อิฐไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมที่สร้างความงามให้แก่สถานที่"

cr.dezeen,elliebirkhead

สีอิฐบ่งบอกแหล่งที่มา

เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบที่เป็นดินเหนียว ส่วนผสมเศษอนินทรีย์วัตถุที่ทับถมกันผสมกับซิลิกา ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ในประเทศไทย มีแหล่งผลิตอิฐมอญที่สำคัญอยู่หลายที่ เช่น พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช นครราชสีมา เชียงใหม่ หาดใหญ่ พิษณุโลก ซึ่งแต่ละที่อิฐมอญจะมีสีที่แตกต่างกัน เราจึงสามารถบ่งว่าอิฐมอญมาจากที่ใดซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น

cr.dezeen,elliebirkhead

โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นการผลิตอิฐจากวัสดุเหลือใช้แหล่งชุมชนนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อสังคม เพื่อพัฒนาเศษฐกิจท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น Birkhead กล่าวว่า“อุตสาหกรรมที่ทำจากหัตถกรรมจำนวนมากกำลังใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากความกดดันทางเศรษฐกิจที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์” และ”การทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถถ่ายทอดความความรู้สึกความเป็นตัวตนของมันเอง จากวัสดุแหล่งที่มาซึ่งมากว่าข้อความหรือภาพเท่านั้น
เราจะเห็นได้ว่าการสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆนั้นเมื่อคำนึงถึงวัสดุอิฐที่ใช้นั้น  มีแหล่งที่มาและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่างกันแล้วแต่เราจะเลือกใช้ อนาคตเป็นไปได้ว่าอิฐที่มีวัสดุท้องถิ่นผสมอยู่ด้วยอาจสร้างรายได้แก่ชุมชน

เรียบเรียงแปลโดย : Brickdd
ที่มา : elliebirkhead / dezeen
เจ้าของโครงการวิจัย : Elisa Otañez 
ภายใต้ :Birkhead

SHARE