ก่อ อิฐ ทำอย่างไร
รูปแบบการก่ออิฐ

การก่ออิฐเต็มแผ่น

การก่ออิฐเต็มแผ่น

รูปแบบหนึ่งของการก่ออิฐมอญในงานก่อผนัง

โดยอิฐมอญทั่วไปจะมีขนาดกว้างประมาณ 6.0-6.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14-16 เซนติเมตร และหนาประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร การก่ออิฐเต็มแผ่นจะทำได้ โดยวางอิฐมอญตามขวางของแนวผนัง อาจะวางสลับแถว หรือสลับทุกๆ 2 ก้อนเพื่อให้เกิดการวางลายอิฐที่สวยงามได้   ทั้งนี้การก่ออิฐเต็มแผ่นจะทำให้ผนังที่ออกมามีความหนาประมาณ 15-20 เซนติเมตรเมื่อรวมความหนาของปูนฉาบทั้งสองด้านแล้ว

วิธีการก่อสร้างผนังก่ออิฐเต็มแผ่นจะเหมือนกับงานก่อทั่วไป

เพียงแต่จะต้องออกแบบโครงสร้างเผื่อไว้ให้สามารถรับน้ำหนักของอิฐที่เพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งยังต้องใช้เวลาในการก่อสร้างและใช้จำนวนก้อนอิฐที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวด้วย อย่างไรก็ตามความหนาของผนังที่เพิ่มมากขึ้นนี้  ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนจากแสงแดด  ความชื้น  และเสียงรบกวนจากภายนอกได้

การก่ออิฐครึ่งแผ่น

โดยอิฐมอญทั่วไปจะมีขนาดกว้างประมาณ 6.0-6.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14-16 เซนติเมตร และหนาประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร ในการก่ออิฐครึ่งแผ่นจะวางด้านยาวของแผ่นอิฐมอญตามความยาวของผนัง ซึ่งจะทำให้ผนังมีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตรเมื่อรวมความหนาของปูนฉาบทั้งสองด้านแล้ว ซึ่งก็คือความหนาปกติของผนังที่เราเห็นกันโดยทั่วไป และเท่ากับความหนาของวงกบประตู-หน้าต่างทั่วไปที่มักจะมีความหนาประมาณ 4 นิ้ว หรือ 10 เซนติเมตรไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิดใดทั้งไม้ เหล็ก พีวีซี ไวนิล หรืออะลูมิเนียม ทำให้สามารถติดตั้งเข้าไปในผนังได้ง่ายและเก็บความเรียบร้อยของงานได้สะดวก

วิธีการก่อสร้างผนังก่ออิฐเต็มแผ่นจะเหมือนกับงานก่อทั่วไป

เพียงแต่จะต้องออกแบบโครงสร้างเผื่อไว้ให้สามารถรับน้ำหนักของอิฐที่เพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งยังต้องใช้เวลาในการก่อสร้างและใช้จำนวนก้อนอิฐน้อยกว่าเต็มแผ่นที่ เท่าตัวด้วย อย่างไรก็ตามความหนาของผนังที่น้อยมากจึงจำเป็นต้องมีเหล็กเส้นในการยึดโครงสร้างเพื่อไม่ให้พังทะลาย การก่อแบบนี้ใช้ในการก่อโชว์สักส่วนใหญ่

ก่ออิฐสองชั้น

ก่ออิฐสองชั้น

วิธีการก่อสร้างผนังก่ออิฐสองชั้นจะเหมือนกับงานก่อทั่วไป

    ก่ออิฐสองชั้น คือวิธีการก่อผนังอิฐสองแถวโดยจะเว้นช่องว่างระหว่างแถว ซึ่งมักก่อให้มีความหนาเท่าหน้าตัดเสา เพื่อให้ผนังดูเป็นผืนเดียวกัน ไม่มีแนวเสาโผล่ออกมา ง่ายต่อการตกแต่ง และวางเฟอร์นิเจอร์ การก่ออิฐสองชั้นช่วยป้องกันความร้อนและป้องกันเสียงได้ดีขึ้น โดยอาจติดตั้งฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนกันเสียงในช่องว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันยิ่งขึ้น สามารถใช้อิฐประเภทใดก่อก็ได้ ทั้งอิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐขาว คอนกรีตบล็อก ฯลฯ แต่นิยมใช้กับอิฐมอญมากกว่าด้วยการก่ออิฐครึ่งแผ่นสองแถว ส่วนอิฐมวลเบาสามารถเลือกความหนาอิฐตามหนาของผนังที่ต้องการได้

การก่ออิฐเต็มแผ่น ก่ออิฐครึ่งแผ่น ก่ออิฐสองชั้น ออกแบบโครงสร้างเผื่อไว้ให้สามารถรับน้ำหนัก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนได้

SHARE