fbpx
อิฐแดง มอก. คืออะไร? แล้วทำไมต้องใช้อิฐแดง มอก.?

อิฐแดง มอก. คืออะไร? แล้วทำไมต้องใช้อิฐแดง มอก.?

          ในยุคปัจจุบัน แม้ว่าจะมีวัสดุก่อผนังหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ แต่ “อิฐแดง” ก็ยังคงเป็นวัสดุอันดับต้น ๆ ที่ยังนิยมนำไปใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งอิฐแดงเองก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอิฐแดงแบบกลวง หรืออิฐแดงแบบตัน รวมถึงอิฐแดง มอก. ในบทความนี้ อิฐดีดีจึงอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ อิฐแดง มอก. อิฐแดงที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ มากที่สุด จะมีลักษณะอย่างไร และมีข้อดีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

  • อิฐ มอก. คืออะไร?
  • ประเภทของอิฐแดง มอก.
  • ข้อดีของอิฐ มอก.
  • สรุป

อิฐ มอก. คืออะไร?

          มอก. ย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” เป็นสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบ หรือทดสอบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และต้องมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด จึงจะได้รับเครื่องหมาย มอก.เพื่อเป็นการการันตีสินค้า อิฐแดง มอก. จึงเป็นอิฐแดงที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน แข็งแกร่ง ทนทาน กว่าอิฐแดงทั่วไป สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจในคุณภาพ

ประเภทของอิฐแดง มอก.

          สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แบ่งประเภท และกำหนดมาตรฐานในการผลิตอิฐแดง มอก. ไว้ 2 ประเภท คือ อิฐก่อสร้างสามัญ ( มอก.77-2545 ) และอิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก ( มอก.153-2540)

          1. อิฐก่อสร้างสามัญ ( มอก.77-2545 )
          อิฐแดงลักษณะตัน ไม่มีรูกลวง หรือโพรง แต่อาจมีร่องอิฐ หรือรอยหวี ในการช่วยยึดจับปูน เนื้อหนาแน่น ด้วยการบีบอัดด้วยเครื่องจักร ลักษณะภายนอกทั่วไปต้องเป็นอิฐแดงตัน ได้เหลี่ยมมุม ไม่มีรอยแตกร้าว หรือจุดเสียหายอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดอุปสรรคในการนำไปใช้งาน ขนาดของอิฐก่อสร้างสามัญแต่ละมิติ จะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด ซึ่งการทดสอบต้องทำโดยการวัดด้วยเครื่องมือที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร เช่น เวอร์เนียร์

อิฐแดง มอก.77-2545

รูปภาพ : อิฐ มอก. 77-2545 ที่มา : brickdd.com

 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด อิฐ มอก. 77-2545

อิฐแดง มอก.77-2545

          อิฐแดง มอก. ต้องมีการนำไปตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ ปี ซึ่งสิ่งที่ต้องทดสอบประกอบไปด้วยการทดสอบการต้านแรงอัด และการทดสอบการดูดกลืนน้ำ จากสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ ซึ่งผลต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ค่าต้านแรงอัด และการดูดซึมน้ำ อิฐแดง มอก.77-2545

อิฐแดง มอก.77-2545

 

          2. อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก (มอก.153-2540)
          อิฐแดงที่มีรูกลวง หรือโพรง เช่น อิฐแดง 2 รู, อิฐแดง 3 รู ใหญ่ และ อิฐแดง 4 ช่อง โดยแบ่งประเภทความคงทนถาวรออกเป็น 3 ชั้น คุณภาพ คือ

          ชั้นคุณภาพ ก เป็นอิฐที่มีความทนทานสูงอย่างสม่ำเสมอต่อการผุกร่อน เนื่องจากลม ฟ้า อากาศ
          ชั้นคุณภาพ ข เป็นอิฐที่มีความทนทานปานกลาง และไม่ค่อยสม่ำเสมอต่อการผุกร่อนเนื่องจากลม ฟ้า อากาศ
          ชั้นคุณภาพ ค เป็นอิฐสำหรับใช้ภายใน ไม่เหมาะกับการเผยผึ่งต่อลม ฟ้า อากาศ

        ขนาดของอิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก จะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด ซึ่งการทดสอบต้องทำโดยการวัดด้วยเครื่องมือที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร เช่น เวอร์เนียร์

 

ความคลาดเคลื่อนของขนาด อิฐแดง มอก.153-2540

อิฐแดง มอก.153-2540

ประเภทที่ 1 คือ อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนักที่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดน้อยที่สุด
และ ประเภทที่ 2 คือ อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนักที่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดมากกว่าประเภทที่ 1

        สีของอิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนักนั้น ขึ้นอยู่กับดินที่นำมาใช้ผลิต และอุณหภูมิในการเผา สีจึงไมใช่จุดที่จะบ่งชี้ถึงคุณภาพของอิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากค่าดูดกลืนน้ำ โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ค่าดูดกลืนน้ำ อิฐแดง มอก.153-2540

ค่าดูดกลืนน้ำ อิฐแดง มอก.153-2540

 

ข้อดีของอิฐ มอก.

        ด้วยความที่เป็นอิฐแดงที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานเป็นพิเศษ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อิฐแดง มอก.จึงเป็นที่นิยมในงานก่อสร้างศูนย์ราชการ งานโครงการ ตึก อาคาร โรงพยาบาล สถานศึกษา มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอิฐแดงชนิดตัน หรืออิฐแดง มอก.77-2545 ซึ่งมีความหนาแน่น รับน้ำหนักได้ดี เมื่อนำไปก่อผนังแล้ว ก็สามารถตอก เจาะผนังได้ โดยไม่กระทบกับจุดอื่น ๆ

 

        นอกจากนี้ ค่าดูดกลืนน้ำของอิฐแดง มอก.จะต้องไม่เกิน 22% ต่างจากอิฐแดงทั่วไป ที่มีค่าดูดกลืนน้ำอยู่ที่ 22-25% ผนังจึงไม่กักเก็บความชื้น ที่จะก่อให้เกิดเชื้อราบนผนังได้ และสำหรับงานโครงการที่จำเป็นต้องใช้อิฐแดงจำนวนมาก โดยไม่ทำให้งานสะดุด อิฐแดง มอก. ก็สามารถตอบโจทย์นี้ได้ เพราะผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 1 ล้าน ก้อน ต่อเดือน จึงมีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

พาเลท อิฐแดง มอก.

สรุป

        อิฐแดง มอก. ก็คืออิฐแดงที่มีความแข็งแกร่ง และคุณภาพดี กว่าอิฐแดงทั่วไป โดยมีเครื่องหมาย มอก. เป็นเครื่องการันตีว่าอิฐแดงชนิดนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ซึ่งคุณสามารถขอเอกสาร มอก. หรือเอกสารการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายได้ โดยเอกสารนี้ไม่ควรมีอายุเกิน 1 ปี นะครับ

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : โยธาสาร วิศวกรรม คอนกรีตและวัสดุ ฉบับที่ 25
และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

9 เทคนิคก่ออิฐแดง ฉาบปูน แบบช่างก่อสร้าง

9 เทคนิคก่ออิฐแดง ฉาบปูน แบบช่างก่อสร้าง

          คงไม่แปลกนักที่จะพูดว่าบ้าน ที่พักอาศัยส่วนใหญ่ มักเลือกใช้ “อิฐแดง” ในการก่อผนัง ด้วยความที่อิฐแดงนั้นเป็นวัสดุที่หาง่าย ราคาถูก แต่แข็งแกร่ง ทนทานมาก จึงยังครองใจหลาย ๆ คน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการผลิตวัสดุอื่น ๆ เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมก็ตาม และหลายครั้งที่เจ้าของบ้านนั้นเลือกที่จะทำการ

อ่านต่อ »
ความแตกต่างของอิฐแดง 3 ประเภท

ความแตกต่างของอิฐแดง 3 ประเภท

          “อิฐแดง” ในปัจจุบันถูกนำมาใช้ในงานตกแต่งผนัง ไม่แพ้กับงานก่อฉาบเลย แต่รู้หรือไม่ว่า ผนังแต่ละแบบก็ใช้อิฐแดงที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันมีอิฐแดงหลากหลายชนิด ทั้งอิฐแดงก่อฉาบ อิฐแดงโบราณ และอิฐแดงโชว์ ในบทความนี้อิฐดีดีจะพาทุกคนไปรู้จักกับอิฐแดงทั้ง 3 ชนิดให้มากขึ้น ทั้งการผลิต ลักษณะภายนอก แล

อ่านต่อ »
3 วิธีก่อผนังอิฐแดงที่คุณควรรู้

3 วิธีก่อผนังอิฐแดงที่คุณควรรู้

          การสร้างบ้าน สถานที่ต่าง ๆ  อาคารเล็ก ๆ ไปจนถึงตึกสูงใหญ่ ล้วนใช้ “อิฐแดง” เป็นวัสดุหลักในการก่อผนัง ซึ่งรูปแบบการก่อผนังที่เราเห็นกันนั้น แท้จริงแล้วมีหลายรูปแบบให้เลือกก่อ นั้นเราไปดูกันดีกว่าว่ามีการก่อผนังอิฐแดงจะมีรูปแบบอย่างไรบ้าง และการก่อรูปแบบไหนที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณที่สุด

อ่านต่อ »
อิฐแดง มอก. คืออะไร? แล้วทำไมต้องใช้อิฐแดง มอก.?

อิฐแดง มอก. คืออะไร? แล้วทำไมต้องใช้อิฐแดง มอก.?

          ในยุคปัจจุบัน แม้ว่าจะมีวัสดุก่อผนังหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ แต่ “อิฐแดง” ก็ยังคงเป็นวัสดุอันดับต้น ๆ ที่ยังนิยมนำไปใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งอิฐแดงเองก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอิฐแดงแบบกลวง หรืออิฐแดงแบบตัน รวมถึงอิฐแดง มอก. ในบทความนี้ อิฐดีดีจึงอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ อิฐแ

อ่านต่อ »
Tag : หมวดหมู่สินค้า
กระเบื้องดินเผา ปูพื้น (5) กระเบื้องดินเผาผนัง ปูพื้น (24) กระเบื้องดินเผา พื้น ผนัง (นำเข้า) (4) กระเบื้องดินเผา สีพิเศษ (9) กระเบื้องดินเผาหลังคา (6) กระเบื้องดินเผา แปะผนัง (6) คอนกรีตทนไฟ (4) ท่อคอนกรีต (12) บล็อกอื่นๆ (2) ปูนทนไฟ (6) ศิลาแลง (4) อิฐก่อโชว์ (23) อิฐทนไฟ 1,300+ องศา (5) อิฐทนไฟ MOT 900 องศา (7) อิฐทนไฟ ปูนทนไฟ (25) อิฐบล็อก ช่องลม (14) อิฐบล็อก ท่อคอนกรีต (38) อิฐบล็อก ธรรมดา (4) อิฐบล็อก มอก. (5) อิฐประสาน (8) อิฐมวลเบา (4) อิฐมอญมอก (4) อิฐแดง อิฐมอญ (16) อิฐแดง อิฐมอญ ทั่วไป (12) อิฐโชว์เรียบ ลายและปูพื้น (15) อิฐโบราณ (22) อิฐโบราณ ผิวไม้ก๊อก เผาฟืน (2) อิฐโบราณ เผาฟืน (8) อิฐโบราณ เผาฟืน ผิวหยาบ (4) อิฐโบราณ เผาแกลบ (8) เตาเผาเมรุ (3)

ติดต่อสอบถาม