fbpx
Menu

อิฐมอญ 2 รูใหญ่ ขนาด 15 X 5 X 6 ซม.

มีความแข็งแกร่ง ทนทาน มีรูระบายความร้อน ออกมาจากเตาโรงงานคุณภาพในอยุธยา

รายละเอียดของสินค้า
อิฐมอญ 2 รูใหญ่
 ขนาด 5 ซม.x 6 ซม.x 15ซม.
 น้ำหนัก 0.55 กก./ก้อน
 ใช้ก่อ 95 ก้อน/ตร.ม.
 ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม.
Line : @brickdd
 บริการจัดส่งทุกภาคทั่วประเทศ 

อิฐมอญ2รู ใหญ่ หน้างาน ปักธงชัย นครราชสีมา
อิฐมอญ2รู ใหญ่ หน้างาน ปักธงชัย นครราชสีมา
อิฐมอญ2รู ใหญ่ หน้างาน ปักธงชัย นครราชสีมา
อิฐมอญ2รู ใหญ่ หน้างาน ปักธงชัย นครราชสีมา
Call Now Button