ศิลาแลง ขนาด 20x40 ซม. หน้างาน จ.สมุทรปราการ

ศิลาแลง ขนาด 20×40 ซม. หน้างาน จ.สมุทรปราการ

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง ศิลาแลง ขนาด 7.5x20x40 ซม. หน้างาน จ.สมุทรปราการ นิยมไปใช้ก่อสร้างกำแพง อุโบสถ วัดวาอาราม และตกแต่งตามสถานที่ต่าง ๆ พร้อมส่งทั่วประเทศ