Green Wall ผนังอิฐเก่ากับต้นไม้Cr.baanlaesuan.com

10 ไอเดียอิฐก่อ โชว์เพิ่มลูกเล่นให้กับบ้านสวย
10 ไอเดียอิฐก่อ โชว์เพิ่มลูกเล่นให้กับบ้านสวย

ผนังอาคารเก่ามีรอยกระเทาะปูนหลายจุด รอยแตกร้าวยังอยู่ มีต้นไม้น้อยๆ เกาะเกิดเป็นพุ่มสีเขียว คล้ายว่าจะเป็นการจัดแต่ง แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สาเหตุที่ต้นไม้เหล่านี้เกิดและเติบโตบนกำแพงอาคารเก่าได้โดยที่ไม่มีดินนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันคือ


cr.วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา


cr.บ้านและสวน

1. เนื่องจากการเสื่อมสภาพของวัสดุก่อสร้าง

อาคารส่วนใหญ่มักจะทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติ อาทิ ไม้ อิฐมอญ ปูน อย่างกำแพงหรือผนังจะก่อสร้างโดยใช้วิธีก่ออิฐ ใช้อิฐมอญตันมือเป็นวัสดุ มีส่วนผสมของดินเหนียว แกลบ ขี้เถ้า ซึ่งเมื่ออิฐมอญตันมือเสื่อมสภาพตามอายุและเป็นแหล่งสะสมสารอาหารของต้นไม้ ทำเกิดสภาวะเหมาะสมที่ต้นไม้บางชนิดจะเติบโตและสามารถดูดซับสารอาหารในวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบนั้นได้

cr.วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา

cr.บ้านและสวน

2.สภาพแสงแดด น้ำ และอากาศเหมาะสม

บริเวณนั้นยังต้องมีสภาพอากาศที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารด้วย คือแสงแดดส่องถึงและความชื้นพอเหมาะ เนื่องด้วยพืชสามารถรับสารอาหารทางอากาศได้ หากสภาพอากาศพอเหมาะเหล่าต้นไม้ก็จะสามารถดูดซับอาหารที่อยู่ในอากาศและเติบโตได้โดยอาศัยผนังอิฐปูนเป็นที่ยึดเกาะเท่านั้น

cr.บ้านและสวน

3.ไม่ใช่ต้นไม้ทุกชนิดจะเติบโตได้

ด้วย2 ปัจจัยที่กล่าวมายังคงเป็นข้อจำกัดในการเติบโตของต้นไม้หลายๆชนิด จึงทำให้มีเพียงพืชที่มีรากฝอยและพืชบางชนิดเท่านั้นที่สามารถเติบโตบนกำแพงเก่าได้ อย่างเช่น มอส เฟิน และวัชพืช ส่วนต้นไม้ใหญ่บางชนิดก็สามารถเกิดแทรกตามกำแพงเก่าได้ 

cr.บ้านและสวน

cr.วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา

อย่างต้นไทรซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่แต่มักจะไปเกาะเกิดตามซอกหลืบกำแพงอาคาร อันเกิดจากขี้นกซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนั้น รากของต้นไทรจะชอนไซหาสารอาหารที่สะสมอยู่ในดินเพื่อการเจริญเติบโตของมัน ซึ่งล้วนแต่ทำลายโครงสร้างของผนังและรากของต้นไทรก็จะแผ่ขยายทำลายโครงสร้างของอาคารได้ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นหากเจอว่ารอบๆ บ้านมีต้นไทรเกิดแทรกควรถอนทิ้งทันที

ที่มา : baanlaesuan

SHARE