fbpx

กระเบื้องดินเผาผนัง ปูพื้น

กระเบื้องดินเผาผนัง ปูพื้น มีหลากหลายขนาด ตามความนิยมของผู้ใช้งาน จะมีลักษณะรูปทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า นิยมนำมาปูตกแต่งผนัง้าน ตามมุมต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้บ้านดูเป็นธรรมชาติ และคลาสสิก

Showing 1–12 of 16 results

Call Now Button