ศิลาแลงวัสดุในธรรมชาติอย่างหนึ่ง มีลักษณะคล้ายคลึงกับหิน แดง ส้ม หรือน้ำตาลเข้ม มีรูพรุนทั่วไป นับเป็นวัสดุที่มีความสำคัญในการก่อสร้างในสมัยก่อน เนื่องจากมีความอ่อนละมุนและมีความแข็งแรงพอสมควร ศิลาแลงเป็นวัสดุที่ผ่านกระบวนการผุพังมาเป็นช่วงเวลายาวนาน

แสดง 4 รายการ