fbpx

อิฐก่อโชว์

อิฐก่อโชว์ คือ อิฐที่ทำจากดินเหนียว ใกล้เคียง อิฐโบราณ แต่จะใช้เครื่องอัดให้เป็นรูปร่าง อิฐชนิดนี้มี ทั้งเนื้อเรียบพร้อมกับ ลวดลาย แกร่งรับน้ำหนักได้ดี อิฐก่อโชว์ อิฐหนาก่อโชว์ ใช้ก่อกำแพงโชว์ไม่ต้องฉาบปูน ที่ให้ความคลาสสิกหรูหรา พร้อมด้วยแบบโชว์ลาย ต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิเช่น ลายบานชื่น, ลายดาว, ลายการบิน

Showing 1–12 of 19 results

Call Now Button