fbpx

อิฐประสาน

อิฐประสาน มีหลายรูปแบบทั้งแบบทรงตรงและมีลาย เช่น ลายช้าง ลายลีลาวดี ลายมังกร เป็นต้น สามารถใช้ก่อเป็นผนัง กำแพง หรือจะใช้ตกแต่งสวน และทางเดินก็ได้เช่นกัน

Showing all 8 results