fbpx
Menu

อิฐบล็อก ท่อคอนกรีต

อิฐบล็อก คืออิฐทำจากส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์เข้ากับทราย ซึ่งเป็นอิฐที่มีความนิยมใช้ในงานก่อสร้าง เนื่องจากมีราคาถูกและก่อสร้างได้สะดวกรวดเร็ว

Showing 1–12 of 38 results

Call Now Button