fbpx

อิฐแดง อิฐมอญ ก่อฉาบ

       อิฐแดง อิฐมอญ ก่อฉาบ ยังรับความนิยมก่อสร้างผนังอาคารต่าง  ๆ ไปจนถึงงานโครงการขนาดใหญ่ มีขนาด และชนิดให้เลือกหลากหลาบมากขึ้น  เช่น ประเภทตัน รู  มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่รองรับการก่อสร้างได้หลากหลายขึ้น 

       อิฐแดง อิฐมอญในปัจจุบัน พัฒนาจากอิฐตันทำมือ มาเป็นอิฐแดงทำเครื่องที่มีชนิดตัน เช่น อิฐแดงตันเครื่อง อิฐตัน มอก.77-2545 เป็นต้น และชนิดอิฐแดงรู เช่น อิฐแดง 2 รู , อิฐแดง 3 รู , อิฐแดง 4 รู , อิฐแดง 4 ช่อง , อิฐแดง 8 รู เป็นต้น

อิฐแดง อิฐมอญ ก่อฉาบทั่วไป

อิฐมอญ 4 ช่อง ขนาด 6.5 x 11 x 25 ซม.

อิฐมอญ 4 ช่อง ขนาด 6.5x11x25 ซม.

ขนาด 6.5 ซม.x 11 ซม.x 25 ซม.
น้ำหนัก 1.8 กก./ก้อน
ใช้ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน/ตร.ม. ใช้ก่อแนวนอน 48 ก้อน/ตร.ม.
ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม.

อิฐแดง มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ผลงานส่งสินค้า

Review Delivery

อิฐแดง 4รู หน้างาน บ้านฉาง ระยอง
ผลงานการส่งสินค้า

อิฐแดง 4รู หน้างาน บ้านฉาง ระยอง

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐแดง 4รู ขนาด 5x6x15 ซม. บ้านฉาง ระยอง ทำการจัดส่งสินค้า เรียบเรียงจัดวาง ง่ายต่อหยิบใช้งาน สินค้าอิฐแดง 4รู ขนาด 5 x6x15ซม. น้ำหนัก 0.55 กก./ก้อน ใช้ก่อ 95 ก้อน/ตร.ม. ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม. คุณสมบัติ อิฐมอญชนิดกลวง มีรูระบาย

Read More »
อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐตัน มอก. 77-2545 ขนาด 4X6.5X14 ซม.  หน้างาน ลาดพร้าว กทม.
ผลงานการส่งสินค้า

อิฐตัน มอก. 77-2545 หน้างาน ลาดพร้าว กทม.

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐตัน มอก. 77-2545 ขนาด 4X6.5X14 ซม.  หน้างาน ลาดพร้าว กทม. จัดส่งสินค้า เรียบเรียงจัดวาง ง่ายต่อการใช้งาน สินค้าอิฐตัน มอก. 77-2545 ขนาด 4 x 6.5 x 14 ซม. น้ำหนัก 0.5 กก./ก้อน ใช้ก่อ 120 ก้อน/ตร.ม. ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม. คุณสม

Read More »
อิฐแดง 4 รู หน้างาน สัตหีบ ชลบุรี
ผลงานการส่งสินค้า

อิฐแดง 4 รู หน้างาน สัตหีบ ชลบุรี

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐแดง 4 รู ขนาด 5X6X15 ซม. หน้างาน สัตหีบ ชลบุรี จัดส่งรูปแบบแพคพาเลท เรียบร้อย ขนย้ายง่าย และง่ายต่อการหยิบไปใช้งาน อิฐแดง 4 รู ขนาด 5 x6x15ซม. น้ำหนัก 0.55 กก./ก้อน ใช้ก่อ 95 ก้อน/ตร.ม. ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม. คุณสมบัติ อิฐมอ

Read More »
อิฐแดง 4 ช่องมอก. 513-2540 หน้างาน พญาไทย กทม.
ผลงานการส่งสินค้า

 อิฐแดง 4 ช่องมอก. 513-2540 หน้างาน พญาไทย กทม.

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐแดง 4 ช่องมอก. 513-2540 ขนาด 6.5x11x25 ซม. หน้างาน พญาไทย กทม. จัดส่งสินค้า จัดเรียงเรียบร้อย เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย  อิฐแดง 4 ช่องมอก. 513-2540 ขนาด 6.5 ซม.x 11 ซม.x 25 ซม. น้ำหนัก 1.8 กก./ก้อน ใช้ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน/ตร.ม. ใ

Read More »
อิฐแดง 4 รูใหญ่ หน้างาน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผลงานการส่งสินค้า

อิฐแดง 4รูใหญ่ หน้างาน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐแดง 4รูใหญ่ ขนาด 6X6X15 ซม. หน้างาน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทำการจัดส่งสินค้า เรียบเรียงจัดวาง เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย สินค้าอิฐแดง 4รูใหญ่ ขนาด 6x6x15ซม. น้ำหนัก 0.7 กก./ก้อน ใช้ก่อ 80 ก้อน/ตร.ม. ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม.

Read More »
อิฐแดง 4รูใหญ่ หน้างาน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ผลงานการส่งสินค้า

อิฐแดง 4รูใหญ่ หน้างาน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐแดง 4รูใหญ่ ขนาด 6X6X15 ซม. หน้างาน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร จัดส่งสินค้า จัดเรียงสินค้า เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย สินค้าอิฐแดง 4รูใหญ่ ขนาด 6x6x15ซม. น้ำหนัก 0.7 กก./ก้อน ใช้ก่อ 80 ก้อน/ตร.ม. ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม. คุณสมบัติ ม

Read More »

ฝากข้อความถึงเรา

Contect Us

[wpforms id="6642"]