fbpx

อิฐแดง อิฐมอญ ก่อฉาบ

       อิฐแดง อิฐมอญ ก่อฉาบ ยังรับความนิยมก่อสร้างผนังอาคารต่าง  ๆ ไปจนถึงงานโครงการขนาดใหญ่ มีขนาด และชนิดให้เลือกหลากหลาบมากขึ้น  เช่น ประเภทตัน รู  มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่รองรับการก่อสร้างได้หลากหลายขึ้น 

       อิฐแดง อิฐมอญในปัจจุบัน พัฒนาจากอิฐตันทำมือ มาเป็นอิฐแดงทำเครื่องที่มีชนิดตัน เช่น อิฐแดงตันเครื่อง อิฐตัน มอก.77-2545 เป็นต้น และชนิดอิฐแดงรู เช่น อิฐแดง 2 รู , อิฐแดง 3 รู , อิฐแดง 4 รู , อิฐแดง 4 ช่อง , อิฐแดง 8 รู เป็นต้น

อิฐแดง อิฐมอญ ก่อฉาบทั่วไป

อิฐมอญ 4 ช่อง ขนาด 6.5 x 11 x 25 ซม.

อิฐมอญ 4 ช่อง ขนาด 6.5x11x25 ซม.

ขนาด 6.5 ซม.x 11 ซม.x 25 ซม.
น้ำหนัก 1.8 กก./ก้อน
ใช้ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน/ตร.ม. ใช้ก่อแนวนอน 48 ก้อน/ตร.ม.
ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม.

อิฐแดง มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ผลงานส่งสินค้า

Review Delivery

อิฐแดง 2 รู ใหญ่ หน้างาน พัฒนาการ 74 กทม.
ผลงานการส่งสินค้า

อิฐแดง 2 รู ใหญ่ หน้างาน พัฒนาการ 74 กทม.

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐแดง 2 รู ใหญ่ ขนาด 5x6x15 ซม. หน้างาน พัฒนาการ 74 กทม.   จัดเรียงเป็นระเบียบ แยกชนิด ง่ายต่อการนับจำนวน และการหยิบไปใช้งาน สินค้า อิฐแดง 2 รู ใหญ่ ขนาด 5 x6x15 ซม. น้ำหนัก 0.55 กก./ก้อน ใช้ก่อ 95 ก้อน/ตร.ม. ก่อปูนหนา ชักร่

Read More »
อิฐแดงตันมือ และอิฐโบราณแปะผนัง 6x16 จ.ระยอง
ผลงานการส่งสินค้า

อิฐแดงตันมือ และอิฐโบราณแปะผนัง 6×16 จ.ระยอง

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐแดงตันมือ ขนาด 3x6x14 ซม. และอิฐโบราณแปะผนัง ขนาด 1x6x16 ซม. หน้างาน อ.แกลง จ.ระยอง   สินค้า อิฐแดงตันมือ ขนาด 3x6x 14 ซม. น้ำหนัก 0.4 กก./ก้อน ใช้ก่อ 140 ก้อน/ตร.ม. ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม. คุณสมบัติ ลักษณะคล้ายอิฐโบราณ

Read More »
อิฐแดง มอก.77-2545 หน้างาน เขตพระโขนง กทม.
ผลงานการส่งสินค้า

อิฐแดง มอก.77-2545 หน้างาน เขตพระโขนง กทม.

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐแดงมอก.77-2545 ขนาด 4×6.5×14 ซม. หน้างาน เขตพระโขนง กทม.   สินค้า อิฐแดง มอก.77-2545 ขนาด 4 x 6.5 x 14 ซม. น้ำหนัก 0.5 กก./ก้อน ใช้ก่อ 120 ก้อน/ตร.ม. ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม. คุณสมบัติ อิฐแดงลักษณะตัน แข็งแกร่ง

Read More »
อิฐแดงตันมือ 3x6x14 หน้างาน เขตบางกะปิ กทม
ผลงานการส่งสินค้า

อิฐแดงตันมือ 3x6x14 ซม. หน้างาน เขตบางกะปิ กทม.

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐแดงตันมือ ขนาด 3x6x14 ซม. หน้างาน เขตบางกะปิ กทม.   สินค้า อิฐแดงตันมือ ขนาด 3x6x 14 ซม. น้ำหนัก 0.4 กก./ก้อน ใช้ก่อ 140 ก้อน/ตร.ม. ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม. คุณสมบัติ อิฐแดงรูปแบบตัน ทำด้วยมือทีละก้อน ๆ อัดพิมพ์ให้หนาแน่น

Read More »
อิฐแดง 2 รู หน้างาน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ผลงานการส่งสินค้า

อิฐแดง 2 รู หน้างาน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐแดง 2 รู ขนาด 3X6X14 ซม. หน้างาน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี   สินค้า อิฐแดง 2 รู  ขนาด 3x6x14 ซม. น้ำหนัก 0.30 กก./ก้อน ใช้ก่อ 140 ก้อน/ตร.ม. ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม. คุณสมบัติ อิฐแดงชนิดกลวง ขนาดมาตรฐาน นิยมใช้ในงานก่อสร

Read More »
อิฐแดง 4 รู หน้างาน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ผลงานการส่งสินค้า

อิฐแดง 4 รู หน้างาน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

อิฐดีดี ทำการจัดส่ง อิฐแดง 4 รู ขนาด 5.5×5.5×15 ซม. หน้างาน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   สินค้า อิฐแดง 4 รู  ขนาด 5.5 x 5.5 x15 ซม. น้ำหนัก 0.55 กก./ก้อน ใช้ก่อ 95 ก้อน/ตร.ม. ก่อปูนหนา ชักร่อง 1.5 ซม. คุณสมบัติ แข็งแกร่ง ทนทาน นิยมใช้ในง

Read More »

ฝากข้อความถึงเรา

Contect Us