fbpx

อิฐมอญมอก

อิฐมอญมอก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีทั้งอิฐมอญมอก. 77-2545 หรือ อิฐก่อสร้างสามัญ เช่น อิฐตันมอก. อิมอญมอก. 153-2540 หรือ อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก เช่น อิฐแดง มอก. 4 ช่อง , อิฐแดง มอก. 2 รู และ อิฐแดง มอก. 3 รู

Showing all 4 results