fbpx

อิฐโบราณ เผาฟืน ผิวหยาบ

อิฐโบราณ เผาฟืน ผิวหยาบ มีความแข็งแกร่งเพราะเผาด้วยฟืน แต่มีการแต่งเติมเพื่อให้เกิดผิวหยาบ ขรุชระมากขึ้น

Showing all 4 results